Защо два  и повече източници на доходи са по добре от една заплата?

Най-добре познатия актив на хората са самите те! Инвестират време и пари да станат добри в желаната професия, за да може после работейки да получават по-добро заплащане за вложените часове работа. Това е чудесно до момента в който месечните разходи станат по големи от месечното заплащане или така наречената заплата. Тогава всеки в това положение има две възможности:

Първият вариант е да съкратят, което е възможно да се съкрати като разход, за да могат да се съберат в бюджета. И така, както е устроен живота, всичко става все по-скъпо и все повече от месечните разходи трябва да се съкращават. Накрая се оказва, че работят повече, а могат да си позволят все по-малко неща.

Вторият начин е по-малко популярен, но все повече хора се интересуват и търсят други възможности за допълнителни доходи – това е намирането на втора работа и дори трета. Единственото неудобство е, че времето ни е ограничено, тъй като в едно денонощие има само 24 часа и ние няма как да поемем толкова работа, която да надвишава тези часове.

Говорейки за възможности от ново поколение, не визирам намирането на втора и трета работа, а изграждането на активи, които работят дори без нашето пряко участие. Дори когато спим! Това означава да създадем бизнес, който да работи вместо нас, а не да създадем бизнес в който ние да сме основната движеща сила.

Да създадеш бизнес, който да генерира печалба и с тази печалба да си купиш активи, които да ти носят доходи.

В този случай няма да оптимизираш разходите си, а ще си увеличиш списъка с желания, които да постигнеш!

Разбирайки колко честно и справедливо е възнаграждението за упоритата работа и научавайки всеки ден колко етична е компанията, за мен е удоволствие да запознавам хората с тази възможност.
За тези, които искат положителна промяна и са готови да инвестират време да придобият нови умения, които ще са им необходими  за да успеят в тази индустрия – аз ще бъда до тях през цялото време, докато не станат самостоятелни. Това е и първата цел от пътешествието!