Притча за тайната на успеха

В едно малко градче половината от хората живеели щастливо, весело и безгрижно. А другата половина тънела в бедност и нищета. Всички туристи и посетители на градчето били удивени от този контраст. Всеки се питал в какво се крие тайната на преуспяващата половина от населението.

Един ден, в странния град пристигнал социолог. Чул за необичайното различие между местните и дошъл специално да го изследва и проучи.

Срещнал се с богатите и ги попитал:

– Кажете ми моля, каква е тайната на вашето богатство и благополучие?

– Има тайна, наистина – признали те. – Навремето ние всички живеехме еднакво бедно. Но, веднъж в нашия град дойде човек, който ни разказа за уникални възможности, благодарение на които всички ние можем да живеем щастлив живот, да притежаваме богатство, време да пътешестваме, да се издигаме, да растем и да се развиваме. Условието това да се случи обаче бе всеки от нас да споделя тайната и с други хора.

– Защо тогава не кажете тайната на втората част от населението и те да не живеят толкова бедно? – изненадал се гостенинът.

– Всички хора в нашия град много добре знаят каква е тайната!

– Тогава защо половината хора живеят в мизерия?

– Защото те знаят тайната, но не вярват в нея!

 

Разбирайки колко честно и справедливо е възнаграждението за упоритата работа и научавайки всеки ден колко етична е компанията, за мен е удоволствие да запознавам хората с тази възможност.
За тези, които искат положителна промяна и са готови да инвестират време да придобият нови умения, които ще са им необходими  за да успеят в тази индустрия – аз ще бъда до тях през цялото време, докато не станат самостоятелни. Това е и първата цел от пътешествието!