Мрежов бизнес – възможност за всеки?

Към философията на мрежовия маркетинг принадлежи твърдението, че това е „бизнес за всеки“. В разговорите с хората аз изтъквам това като едно от най-големите предимства на този бизнес. Тук всеки получава шанс да успее! Няма значение нито как изглеждате, нито какво сте правили до […]

Пълен материал

Какво е пасивен доход и защо е хубаво да имаме пасивен доход?

Какво е пасивен доход? Това е доход, за който не трябва да ходиш на работа за да получаваш заплащане за това! Най-разпространения пасивен доход е пенсията. Работиш цял живот, за да може когато се пенсионираш да получаваш пари без да ходиш на работа! Готов […]

Пълен материал

Защо Мрежовият маркетинг остава неразбран?

Случвало ли ви се е да споменете словосъчетанието „мрежов маркетинг“ в разговор и хората, на които кажете тези две думи да застинат и да ви кажат, че това са глупости, че те не могат де се занимават с Мрежов маркетинг? На мен ми се […]

Пълен материал

Няма пряк път към успеха!

Няма пряк път към успеха! Това е истината! Изисква се много здрава работа и постоянство, а също така и ангажимент винаги да работим за подобряване на себе си и хората около нас. Добрата новина е, че в мрежовия маркетинг на това пътешествие не сме […]

Пълен материал
 
Разбирайки колко честно и справедливо е възнаграждението за упоритата работа и научавайки всеки ден колко етична е компанията, за мен е удоволствие да запознавам хората с тази възможност.
За тези, които искат положителна промяна и са готови да инвестират време да придобият нови умения, които ще са им необходими  за да успеят в тази индустрия – аз ще бъда до тях през цялото време, докато не станат самостоятелни. Това е и първата цел от пътешествието!